ƏLAQƏ

VİZA VƏ YA DİGƏR KONSULLUQ ƏMƏLİYYATLARI BARƏDƏ SUAL OLDUĞU TƏQDİRDƏ, KONSULLUQ XİDMƏTİ SƏHİFƏSİNƏ MÜRACİƏT ETMƏYİNİZİ XAHİŞ EDİRİK.

Arxiv üzrə axtarış