Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının diqqətinə

MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASINA TURİST OLARAQ SƏFƏR EDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ HƏR HANSI PROBLEMLƏ ÜZLƏŞİLDİKLƏRİ HALLARDA MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI TURİZM NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN YARADILAN QAYNAR XƏTT (19654) VƏ YA ELEKTRON POÇT ÜNVANI (TOURİSM@MOTA.GOV.EG) VASİTƏSİLƏ MÖVCUD PROBLEMLƏRİN ARADAN QALDIRILMASI MƏQSƏDİLƏ MÜRACİƏT ETMƏLƏRİ TÖVSİYƏ OLUNUR.

Arxiv üzrə axtarış