Diplomatik Heyət
 
  •   RZAYEV TURAL ANAR OĞLU                      SƏFİR
  •   AZƏR ABBAS QULU OĞLU                          MÜŞAVİR
  •   HEYDIROV POLAD XEYRİŞ OĞLU              I KATİB
  •   RƏHİMOV EMİL RAHİB OĞLU                    II KATİB
  •   ŞÜKÜROV ZAUR MƏMMƏDOAĞA OĞLU     III katib  
  •   ƏLİYEV SALAM İLHAM OĞLU                     MALİYYƏ ÜZRƏ ATTAŞE